Hotels & Resorts

เครื่องของเราได้นำมาใช้เป็น mini bar ในโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆมากมาย ช่วยในการประหยัดแรงงานคนและยังให้บริการได้24ชม.อีกด้วย